Skip to content

Norske kommuner og fylkeskommuner

Content in Norwegian

The content in this subsection is in Norwegian, as it is targeted to Norwegian municipalities

Ikke ferdig

Denne dokumentasjonen er ikke ferdig, og bør ansees som work in progress

Velkommen til Fortytwo's referansearkitektur for Identity and Access Management (IAM) / Identity Governance and Administration (IGA) for norske kommuner og fylkeskommuner. Denne siden er utformet som en veiledning og en blueprint som kan benyttes for å styrke og sikre digitale identiteter og tilgang til informasjonssystemer i offentlige enheter og baserer seg på bruk av Microsoft Entra ID som kjernekomponent.

Helt overordnet og oppsummert er arkitekturen lagt opp til å benytte Entra ID fullt ut, med valgfritt Active Directory med brukere og grupper provisjonert via Entra ID. Det er ingen andre IAM-produkter involvert i designet.

I dagens digitale landskap står kommuner og fylkeskommuner overfor stadig økende kompleksitet når det gjelder administrasjon av identiteter og tilgangsstyring. Å balansere behovet for å gi ansatte, elever og innbyggere effektiv tilgang til nødvendige ressurser, samtidig som sikkerheten opprettholdes og uten å bygge opp en enorm teknisk gjeld i form av forskjellige tekniske løsninger, er en utfordrende oppgave. Denne referansearkitekturen tar sikte på å adressere nettopp dette, ved å tilby en strukturert tilnærming til design, implementering og forvaltning av IAM.

Vi inviterer deg til å utforske denne arkitekturen og ta det i bruk som en ressurs i arbeidet med å styrke og forbedre IAM-praksisen for offentlige enheter i Norge.